Elfriede Cederboom-Ritfeld heeft de Human Rights Award ontvangen van de EU-Delegatie voor Guyana en Suriname. Dit ter gelegenheid van de Dag van de Rechten van de Mens. Cederboom-Ritfeld heeft in de jaren ’80 de eerste crisisopvang geopend voor vrouwen die slachtoffer waren van huiselijk geweld. Zij heeft met andere vrouwen en mannen de strijd tegen geweld tegen vrouwen aangebonden in een periode waar daar geen aandacht voor was. Met stichting Sticris was zij voorvechter van de zaak van vrouwen en kinderen in Suriname. 

De uitreiking vond plaats tijdens het ‘Seminar Presentation on Human Rights-Fight against Domestic Violence’ afgelopen donderdag in de ballroom van het Lallarookhgebouw. Voorafgaand aan de uitreiking van de award, zijn er enkele presentaties gehouden over de strijd tegen huiselijk geweld. De dag werd officieel geopend door de EU-ambassadeur, Jernej Videtic. In zijn openingswoord sprak hij erkenning uit voor het werk van Elfriede Cederboom.

Stichting Projekta presenteerde een overzicht van twee projecten die zij momenteel uitvoert. Het gaat om ‘Hear us Now’ en ‘Community Sport voor inclusiviteit en gendergelijkheid’. In deze programma’s krijgen verschillende organisaties middelen aangereikt om seksueel geweld en huiselijk geweld bespreekbaar te maken via hun reguliere activiteiten. Het sportprogramma heeft ook een extra doel en dat is om de participatie van vrouwen en meisjes aan sportprogramma’s te vergroten.

Jennifer Goede heeft in opdracht van Projekta een onderzoek gedaan onder buurtorganisaties om na te gaan welke rol zij willen en kunnen spelen in de aanpak van huiselijk geweld en seksueel geweld. Uit het onderzoek bleek dat de meeste coaches regelmatig geconfronteerd worden met jongeren waarvan zij vermoeden dat die met huiselijk en seksueel geweld te maken krijgen. De coaches hebben echter niet de kennis of de tools om daarmee om te gaan, dus meestal worden geen stappen ondernomen.

Er hebben verschillende overheids- en niet gouvernementele organisaties geparticipeerd aan het seminar. De Nationale Assemblee was goed vertegenwoordigd en de leden hebben actief geparticipeerd. Van de voorzitter Jennifer Simons kwam de opmerking dat jongeren zich ook bij sportorganisaties niet veilig voelen, aan de hand van verschillende discussies die op gang zijn gekomen na schandalen met sportcoaches. “Het heeft onze aandacht en wij onderzoeken mogelijkheden om te werken aan protocollen voor organisaties”, zegt Projekta directeur Sharda Ganga.

Een ander belangrijk instrument in de strijd tegen huiselijk geweld is de Nationale Raad Huiselijk Geweld (NRHG). Het actieplan van de NRHG is gepresenteerd door advocaat-generaal Carmen Rasam. Zij gaf een terugblik op de aanname van nationale wetgeving met betrekking tot huiselijk geweld in juni 2009; de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen krachtens deze wet een beschermingsverzoek indienen bij de rechter. “Het aantal verzoeken voor een beschermingsbevel is uitgegroeid van zes per maand in 2012, naar 30 tot 35 momenteel”, zei Rasam. Er zijn drie beschermingsbevelrechters in Paramaribo en een in Nickerie. Er zijn verschillende beleidsprioriteiten vastgesteld in het nationaal actieplan, waaronder uniformering van onderzoek en dataverzameling. Een noemenswaardige mijlpaal is de instelling van meldpunten huiselijk geweld in verschillende dorpsgemeenschappen, waardoor eventuele gevallen kunnen worden doorverwezen.

Voorafgaand aan de awarduitreiking heeft Projekta enkele vrouwen die baanbrekend werk verricht hebben op het gebied van huiselijk geweld voor het voetlicht geplaatst. Het gaat om Henna Guicherit, Geeta Harpal, Nadia Raveles, Sheila Ketwaru, Irma Loemban Tobing, Carmen Rasam, Siegmien Staphorst, Carla Bakboord en Annette Tjon Sie Fat.