FAQ items aan het laden...

OVER STICRIS

Historie

STICRIS is opgericht in oktober 1981 en is gevestigd te Paramaribo. Haar werkingssfeer omvat het grondgebied Suriname. Aan de oorsprong van STICRIS ligt  de Nationale Vrouwenraad Suriname. Deze organisatie nam in 1975, in het kader van het Internationaal jaar voor de vrouw, het initiatief tot de oprichting van een tehuis voor mishandelde vrouwen. Via haar voorlichtings- en adviesbureau was gebleken dat er een dringende en grote behoefte bestond aan opvang voor vrouwen die wegens mishandeling binnen het huwelijk of verstoting uit het huwelijk van het ene op het andere ogenblik op straat kwamen te staan.

STICRIS is in 1985 van start gegaan met een pilotproject waarbij een opvangtehuis is opgezet voor mishandelde vrouwen met opvangmogelijkheden voor 7 vrouwen (7  kamers). Dit project is gefinancierd door de Wilde Ganzen in Nederland, de Nederlandse Ambassade in Paramaribo en de Alcoa Foundation. Daarna is het opvangthuis uitgebreid naar 14 kamers met donorfinanciering van de Nederlandse Ambassade in Paramaribo en het Vlaams Internationaal Centrum (België).

Missie

Stichting tehuis voor Vrouwen in Crisissituaties biedt vanaf 1985 opvang voor vrouwen en  hun kinderen die mishandeld worden door hun partner. Sticris is de eerste en enige stichting die deze opvang biedt. Het opvangtehuis is een plek waar mishandelde vrouwen en  hun kinderen veilig zijn en dus niet meer blootstaan aan geweld.

Visie

Professionele en ervaren maatschappelijk werksters coachen de vrouwen in hun poging hun leven weer op poten te krijgen. In het stichtingsbestuur dat onbezoldigd haar diensten biedt, zitten vrouwen van velerlei disciplines. In het strategisch beleidsplan zijn functiebeschrijvingen, werkprocessen, structuren en controlemechanismen uitgewerkt.

Organogram/organisatiestructuur

Bekijk hier

Jaarverslagen

2021
2020
2019
2018
2012-2017

Samenstelling bestuur

MEER WETEN?

Maak dan nu contact