“Gevallen van huiselijk geweld blijven zich dagelijks aandienen. Meestal is de vrouw slachtoffer en als de politie in beeld komt, wordt vaak de zaak, vanwege onder meer de afhankelijke positie van de vrouw of liefde, ingetrokken. Dit met alle gevolgen van dien. Het geweld blijft zich steeds weer herhalen,” zegt hulpofficier voor huiselijk geweld Regio Midden, Rachel Deekman.

Deekman die tevens hoofd is van het kabinet Politie Regio Midden merkt op dat de begeleiding van slachtoffers én verdachten van huiselijk geweld meer aandacht behoeft. Zij is van huis uit psycho-sociaal begeleidster en is van mening dat het maatschappelijk middenveld in deze een belangrijke rol kan vervullen. “Soms wordt besloten op basis van de sociaal-maatschappelijke omstandigheid, zoals de huiselijke situatie, om het strafproces op te schorten”. Echter is haar ervaring dat als de situatie zonder professionele hulpbegeleiding niet wordt opgelost, de kans groot is dat het geweld zich herhaalt, stelt ze. “Daarom vragen wij aan Ngo’s om zich aan te dienen voor de begeleiding. Als politieorganisatie staan wij helemaal open hiervoor, vandaar deze oproep”, zegt de hulpofficier.

De wijze waarop samen met de Islamitsiche Federatie Suriname, vorige week een zaak is aangepakt, stemt haar goed.” Meer nog omdat het Openbaar Ministerie ook meegaand was met dit model”, geeft ze aan. De echtgenoot van een vrouw die aangifte deed van mishandeling in huiselijke sfeer, is onlangs opgepakt en in verzekering gesteld. In overeenstemming met het echtpaar is professionele hulp gezocht, bij de Federatie.

Belangrijk is volgens Deekman dat de bereidwilligheid er moet zijn bij de mensen om wie het gaat. “Dit model geniet navolging en is daarom naast de overheid een belangrijke taak weggelegd voor de maatschappelijke groeperingen alsook kerkelijke organisaties”. Ze is ervan overtuigd dat met dit model, “wij als samenleving huiselijk geweld beter en professionele kunnen bedwingen”.

Paramaribo, 11 April 2019
Bron: Starnieuws/Ala-D Media