“Onze samenleving is in het jaar 2018 een aantal keren opgeschrikt door gruwelijke moorden op vrouwen door iemand die ze ooit in hun leven hebben liefgehad, vertrouwd, in sommige gevallen zelfs echtgenoten, iemand met wie ze het bord en het bed hebben gedeeld.” Dit zei NDP-fractieleider André Misiekaba tijdens de algemene politieke beschouwingen in De Nationale Assemblee. Hij wil weten wat het beleid vanuit de regering is om geweld tegen vrouwen en kinderen in te dammen. President Desi Bouterse antwoordt dinsdag op de gestelde vragen. 

Volgens cijfers van de politie waren er in 2014 acht gevallen van femicide, waarvan 7 door de partner of ex-partner zijn gepleegd. In 2015 waren er 13 moorden op vrouwen, waarvan 10 door de partner of ex-partner gepleegd; 2016 telde 16 moorden op vrouwen. Dertien zijn gepleegd door de partner of ex-partner. 12 moorden op vrouwen zijn genoteerd in 2017. In 7 gevallen was de moordenaar de partner of ex-partner. In het afgelopen jaar zijn 8 vrouwen vermoord, waarvan 6 door de partner of ex-partner. Het gemiddeld aantal moorden in de afgelopen 5 jaren is 11,4. “Dat is verschrikkelijk voor onze kleine samenleving. Volgens het Bureau voor Genderaangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ervaart 1 op de 3 vrouwen in ons land, geweld in hun leven,” betoogde Misiekaba.

Hij riep op om femicide niet te brengen in een algemene benadering van geweld tegen de mens. “Want daarmee wordt het accent totaal verlegd. Femicide is een heel specifieke vorm van geweld dat diepgeworteld is in de bestaande machtsverhoudingen tussen man en vrouw, waarbij vele mannen nog steeds rondlopen met het oeridee dat de vrouw hun bezit is en daardoor met haar mogen doen en laten wat zij willen. Zie daar de noodzaak van een holistische benadering bij de aanpak van dit vraagstuk,” voerde de politicus aan.

“We zijn met zijn allen eens dat we een geweldloze samenleving willen, maar wanneer vrouwen al dan niet in de reproductieve fase van hun leven; partners, moeders, dochters, schoondochters, zussen, nichten, tantes, oma’s, zwagerinnen en vriendinnen op deze barbaarse manier uit dit leven worden gerukt, dan moeten wij ons wel diep bezinnen en collectief met vereende krachten als mannen van Suriname een halt hierin brengen. Het thuismilieu hoort een omgeving te zijn waarbinnen vrouwen en kinderen zich veilig horen te ontplooien. Lang genoeg hebben diverse vrouwenorganisaties opgeroepen om een halt te brengen aan geweld tegen de vrouw, maar het is tijd dat wij als mannen ons haasten en deze sociale tijdbom onschadelijk maken, voor onze vrouwen en daarmee voor onze dochters en de samenleving als geheel,” stelde Misiekaba.